שלב תהליך סיום העבודות באתר מתחיל כחודש לפני מועד מסירת הבית לידי הלקוחות.

בשלב זה הבית כבר אחרי ריצוף, בבית הותקנו חלונות, הסתיימו עבודות החיפוי והצבע. הבית נמצא בשלב התקנת מערכות – בשלב זה יותקנו ברזים, גופי תאורה, מערכת אזעקה ויחידות מזוג האוויר.

אל הבית יוכנס צוות מיוחד של אוסטק שמיר, שייעודו – הכנת הבית למסירה. צוות זה מתמחה בכל הדיסציפלינות של הבנייה. הצוות עובר על כל העבודות של קבלני המשנה ומבצע את ה"פינישים" הנדרשים בכל תחום בדגש על איטום, רובה וצבע.

הצוות עורך בדיקות מקיפות של כל המערכות בבית ובכלל זה מערכות מים וביוב, מערכות מיזוג אוויר, מערכות נגרות וחלונות. הצוות עובר על הגגות, מעקות ובודק תפקוד תקין של כלל המערכות בבית.

על השלב הסופי מנצח מנהל הפרויקט שעובר עם הצוות באופן יסודי על כל מערכות הבנייה כדי לוודא תפקוד תקין וטוב. מנהל הפרויקט מכין ספר מסירה לכל פרויקט שכולל הדרכה לתחזוקת הבית וכן כל תעודות האחריות שנדרשות, כגון תעודות אחריות למערכת איטום / ברזים ואסלות / דוד שמש.

 

למה אוסטק שמיר?

באוסטק שמיר הלקוחות מקבלים אחריות ארוכת שנים. לדוגמא, על דלתות פנים מקבלים 5 שנים, מערכת איטום 5 שנים, סדקים 7 שנים, דוד שמש 5 שנים.

בתום שנת המגורים הראשונה, אוסטק שמיר עורכת בדיקות שנקראות "שנת בדק". במסגרת הבדיקות, הבית וכל מערכותיו נבדקים באופן יסודי.

שיטת ניהול זו מבטיחה לקוחות רגועים ובעיקר מרוצים. לא סתם אנו מתגאים ב"דור שני בונה עם אוסטק שמיר". ילדי ההורים, להם בנינו בתים לפני 30 שנה, חוזרים כעת עם רצון לבנות ביתם.