אנסה לפרט את השקפת העולם והאופן בו נערכים בחברת הבנייה אוסטק שמיר לכניסה לעבודה באתר.

שלב ההכנות מתחיל לפחות שנה לפני כניסה לעבודה בפועל. בשלב זה, מוקם צוות התכנון של הפרויקט שכולל אדריכל, מהנדס וצוות יועצים נדרש, ובכלל זה יועצי אינסטלציה, אקוסטיקה, נגישות וכל יועץ אחר לטובת הפרויקט הספציפי.

כחודש לפני קבלת ההיתר, כל הצוות מתכנס על מנת לסגור קצוות ולעשות תהליך "Fine Tuning".

התהליך כולל ליטוש סופי של תכניות עובדה לביצוע ברמה האדריכלית וברמה ההנדסית. את הפרויקט בשלב הזה מוביל מנהל פרויקט שהוא משלב הזה הכתובת לטובת ניהול הפרויקט. מנהל הפרויקט מאגד תחתיו את הלקוחות ואת צוות התכנון ונערך לשלב הביצוע.

המשימות העיקריות של מנהל הפרויקט בשלב לפני כניסה לעבודה:

  1. תכנון האתר, גידור, הכנת פינת פסולת, תכנון דרכי גישה לקיץ ולחורף.
  2. בדיקת כל ההיבטים הבטיחותיים באתר.
  3. ביטוח אתר הבנייה וסביבתו, פתיחת פוליסת ביטוח ייעודית.
  4. הכנת לוח זמנים לבנייה, מתחילת הפרויקט ועד סופו.
  5. הכנת רשימת חומרי הגמר שהלקוחות חייבים לקבל החלטות לגביהם טרם כניסה לעבודה.
  6. הקצאת קבלני משנה לטובת הפרויקט, כולל הגדרה פרטנית של לוחות זמנים לכל אחד מהם.

עמידה במשימות מצד מנהל הפרויקט, תניע את כל הצוות התכנוני לעבודה וביחד עם הלקוחות תניע את הפרויקט לשלב התחלת העבודות.

את מנהל הפרויקט אני מדמה למנצח על מקהלה. מנצח טוב שולט בתזמורת ויוצר הרמוניה מוזיקלית. מנהל פרויקט טוב יוצר אתר עם נראות חיובית, זרימה טובה של קצב העבודה באתר, שיתוף נכון של צוות התכנון עם צוותי הביצוע ובונה בית מצוין ללקוחות מרוצים.

באוסטק שמיר אנו רואים בשלב ההכנות לכניסה לעבודה באתר כאחד השלבים החשובים ביותר בתהליך הבנייה. הערכות נכונה תבטיח מיעוט שגיאות שגורמות לעיכובים מיותרים ולעתים כרוכות בעלויות כספיות מיותרות.